Obecný úrad

 

Adresa úradu:
Obec Pokryváč
č. 59
026 01  Dolný Kubín

IČO: 00314803

 

E- mail: obecpokryvac@gmail.com

Starosta obce: Ing. Miroslav Lupták

Tel.: +421 917 102 542

Zástupca starostu: Milan Zápotočný

Pracovníčka OcÚ: Mgr. Ľudmila Osadská

Tel.: 0917 102 543