Zastupitelstvo

  • Maroš Machaj
  • Juraj Nosko
  • JUDr.  Jana Šuvadová
  • Ing. Juraj Vraňák
  • Milan Zápotočný