Pokryváč

Obec sa nachádza v nadmorskej výške 640m. Je vzdialená 7 km vzdušnou čiarou východne od mesta Dolný Kubín. V oblasti obce Pokryváč pramení potok Pucov.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1593. Je uvedená ako osada Ráztoczna. V roku 1626 žilo v osade 12 rodín. V dobe kuruckých vojen osada spustla, a len pomaly sa vzmáhala. V roku 1715 v osade žilo 32 rodín. Obyvatelia sa živili salašníctvom, tkáčstvom, a výrobou drevených predmetov. 7. mája 1933 vypukol v obci rozsiahly požiar pri ktorom zhorelo 43 domov, zahynulo 256 hospodárskych zvierat a zahynul jeden človek. Počas SNP tu pôsobili partizánske skupiny. Na konci druhej svetovej vojny bola obec 5.apríla 1945 oslobodená Sovietskou armádou.

Prvá písomná zmienka: 1583
Rozloha katastra: 390 m2
Nadmorská výška: 640 m n.m.
Počet obyvateľov: 197

POUŽITÁ LITERATÚRA:

Huba, Peter a kolektív, Orava v časoch minulých a prítomných, Vydavateľstvo Janka Hubová, Dolný Kubín, 2000. Hencovský, Ján a kolektív, Orava – turistický sprievodca ČSFR, Šport, Bratislava, 1990, www.orava-liptov.sk.